Geschiedenis

Laten we even terug gaan naar de vorige eeuw, November 1998.

In Liempde was er tot die tijd maar 1 vereniging die zich enthousiast bezig hield met carnaval, “Stichting de Ploegers” Op een een avond werd er bij cafe “de Durpsherberg” gesproken over carnaval. Ad Schelle, Mike van der Velden en Arjan Kastelijn kwamen al snel op het idee om een nieuwe carnavals vereniging op te richten. Ook was het plan om de vereniging “de Durpsherberg” als “thuisbasis” te geven. Echter was het november en het carnaval zou in januari al plaatsvinden.

Binnen een week was er een brief opgesteld die naar vele vrienden en bekenden werd gestuurd met de vraag of er interesse was om lid te worden. De belangstelling was groot. Er waren 26 personen die reageerden op de brief. In December werd de eerste “ledenvergadering” gehouden. Er ontstond die avond een carnavals vereniging met 29 leden.

Er moest een bestuur komen, een naam voor de vereniging en natuurlijk het “boegbeeld” van de vereniging. Diezelfde avond is het bestuur nog samengesteld. Het bestuur bestond uit.

Ad Schelle (voorzitter)
Martijn van de Sande (vice-voorzitter)
Mike van der Velden (penningmeester)
Leon Prinsen (secretaris)
Arjan Kastelijn (bestuurslid)
Haico Peijnenburg (bestuurslid)
Robert van de Sande (bestuurslid)

De volgende taak was om de vereniging een naam te geven. Nadat iedereen een suggestie op papier had gezet, is er uiteindelijk een leuke naam uit voort gekomen, “de Vivantjes”

Ook volgde al snel de vraag wat het boegbeeld van de vereniging moest worden. In Ploegerland ( zoals Liempde heet tijdens de carnaval) was er al een prins en een adjudant, afkomstig van “Stichting de Ploegers”. De Vivantjes vonden het een goed idee om een trede lager te gaan zitten. Een graaf of gravin en een rentmeester zouden gaan regeren over “de Vivantjes”.

Een rentmeester was al vlug gevonden, maar voor de belangrijkste taak moest er toch nog iemand gezocht worden. In januari was er een installatie avond. Deze avond bestond uit een soort van spelletjes avond. De winnaar van deze avond zou graaf of gravin worden. De wedstrijd was om 23:11 beslist. Susanne van der Velden uit Best kwam als winnaar uit de bus. Zij werd de eerste gravin van “de Vivantjes” in Ploegersland. Zij koos Mark Bressers uit Liempde als haar rentmeester.
Ok terug naar het heden.